Year 2018Title

25 February 2018

Hasil Usahasama UMS Dan CyberSecurity Malaysia Wujudkan Klinik Keselamatan Siber Pertama Di Borneo


KOTA KINABALU, 25 FEBRUARI 2018 - Universiti Malaysia Sabah (UMS) melalui Fakulti Komputeran dan Informatik (FKI) bersama Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI) melalui agensinya, CyberSecurity Malaysia (CSM) telah menandatangani memorandum perjanjian (MoA) untuk berkolaborasi mewujudkan Klinik Keselamatan Siber hari ini.

----

24 February 2018

Buku Panduan Keibubapaan Siber Bantu Ibu Bapa Mendalami Kemahiran Keibubapaan Siber


KUALA LUMPUR (24 FEBRUARI 2018) – Dunia dalam talian telah menjadi sebahagian daripada kehidupan komuniti digital masa kini. Ia menyediakan pelbagai peluang sama ada untuk belajar, berhibur, bermain dan berinteraksi seterusnya menyumbang kepada kemahiran intelektual dan sosial. Dengan evolusi teknologi, dunia dalam talian kini boleh diakses dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa melalui komputer, telefon bimbit, dan peranti-peranti elektronik yang lain..

----

24 February 2018

“Keluarga Bingkas Siber Bermula Dengan Anda” Perkasa Ibu Bapa Siber Di Era Digital


KUALA LUMPUR (24 FEBRUARI 2018) – Pendidikan merupakan asas kepada pembentukan generasi berilmu. Ibu bapa perlu memainkan peranan lebih serius dalam mendidik anak-anak bagi mempersiapkan mereka menjadi warga digital yang berilmu, beretika dan bertanggungjawab serta dalam masa yang sama terhindar dari ancaman pelbagai jenayah siber yang boleh menggugat perkembangan institusi keluarga.

----