Tender
 

Year 2018


  1. Tawaran berikut adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan di bawah :-

 

No

No. Rujukan Dan Tajuk Sebutharga

Kelayakan Petender
(Berdaftar dengan)

Harga Dokumen & Tarikh Mula Dijual

Tarikh & Masa Ditutup

Bill Of Quantities (BQ)

Scope Of Works (SoW) / Terms of Reference (TOR)

1

Sebutharga No. : SH/36/2018


Provision of Civil Works For MyVAC Lab And Office Expansion At CoPlace 3, Cyberjaya

Kontraktor hendaklah mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) Yang Sah Dengan CIDB Dalam Pengkhususan B04 dan B28
Dan
Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) Yang Sah Dalam Gred G2 Kategori B

RM100.00/set


05 Disember 2018
hingga
12 Disember 2018

14 Disember 2018
@
12:00 tengahari

2

Sebutharga No. : SH/37/2018


Provision of Mechanical and Electrical (M&E) Works For MyVAC Lab And Office Expansion At CoPlace 3, Cyberjaya

Kontraktor hendaklah mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) Yang Sah Dengan CIDB Dalam Pengkhususan M20 & E11
Dan
Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) Yang Sah Dalam Gred G1 Kategori ME

RM100.00/set


05 Disember 2018
hingga
12 Disember 2018

14 Disember 2018
@
12:00 tengahari

3

Sebutharga No. : SH/38/2018


Provision of Supply Furniture and It’s Accessories For MyVAC Lab, CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :

Kod :
020101 / 020102


RM100.00/set


05 Disember 2018
hingga
12 Disember 2018

14 Disember 2018
@
12:00 tengahari

  Taklimat dan lawatan tapak bagi Sebutharga di atas akan diadakan pada 05 Disember 2018 @ 10:00 pagi. Petender mesti hadir pada tarikh tersebut dan diminta berkumpul di Tingkat Bawah, CoPlace 3, Block 3740, Persiaran APEC, Cyber 8, Cyberjaya. Hanya petender yang menghadiri taklimat Sebutharga ini sahaja akan dibenarkan mengemukakan tawaran Sebutharga tersebut  

 

  1. Dokumen meja tawaran boleh disemak di alamat di atas dan boleh dibeli pada waktu pejabat dengan mengemukakan:-

 

  1. Bayaran secara wang tunai/wang pos/wang kiriman pos/draf bank/cek berpalang atas nama CyberSecurity Malaysia. Wang bayaran dokumen tawaran tidak akan dikembalikan.
  2. Salinan sijil pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (Sijil Virtual) dan salinan sijil tersebut tidak akan dikembalikan.

 

 

  1. Dokumen tawaran petender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang disediakan di alamat di atas.

 

  1. Semua kos yang berkaitan dengan pengambilan dan penghantaran dokumen tawaran adalah menjadi tanggungjawab petender.

 

  1. CyberSecurity Malaysia tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran. CyberSecurity Malaysia berhak untuk membatal/menunda/menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum/selepas tarikh & masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut.

 

  1. Dokumen tawaran petender yang dikemukakan selepas tarikh & masa tutup tawaran (seperti dinyatakan di atas) tidak akan diterima atau dipertimbangkan.

 

  1. Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilihat di www.cybersecurity.my/procurement.